CONDICIONADOR CUA CRINERA EFFOL

Conté metabòlits particulars que afavoreixen el creixement dels crineres , evitant que es puguin canviar la configuració , s'enganxin o es ressequin. Els crineres i la cua es pentinen i es trenen fàcilment.