INSECTICIDA PODY

PODY CAVALLS és un insecticida que actua per contacte i ingestió , eliminant de forma eficaç tota classe d'insectes voladors ( mosques , mosquits , vespes, mosques , etc. ) .