INSECTICIDA FIN

Descripció
Insecticida en spray d'alta concentració per al control IMMEDIAT dels mosquits comuns , tigre, mosques i petits insectes .
Composició
Transflutrina , 0.1%
PBO 0.2%

Aplicació
Formulat per a què alliberi gradualment crean un espai protector de fins a 8 hores a interiors i exteriors .

Calendari d'aplicació

E F M A M J J A S O N D
 
  Periode ideal     Periode favorable

Presentació

Es presenta en spray de 650 cc.

Contraindicacions

INSECTICIDA FIN FLOWER (mosquits) es tracta d'un plaguicida, per tant, per evitar riscos per a les persones i el medi ambient, segueixi les instruccions dús que surten a l'etiqueta del producte.
Extremadament inflamable (F+)