PIPETA EFFINOL PER A GATS

PIPETA PER A GATS.
1 UNITAT.

Tractament i prevenció d'infestacions per puces (puça del gat) i tractament d'infestacions per paparres (Ixodes ricinus) en gats.
El medicament veterinari pot usar-se com a part d'una estratègia de tractament per al control de la dermatitis al·lèrgica per picada de puces (DAPP) sempre que hagi estat diagnosticada
prèviament per un veterinari.
El medicament veterinari té una eficàcia de 5 setmanes enfront de puces. La durada de l'eficàcia acaricida contra paparres és de fins a 2 dies.

CONTRAINDICACIONS


• En absència de dades disponibles, el medicament veterinari no s'ha d'utilitzar en gatets
menors de 7 mesos d'edat i / o que pesin menys de 2 kg. No usar en animals malalts
(Malalties sistèmiques, febre ...) o convalescents.
• No fer servir en conills, ja que poden produir-se reaccions adverses al medicament veterinari i
fins i tot la mort.
• No fer servir en cas d'hipersensibilitat a la substància activa o a algun excipient.
• Els estudis de laboratori efectuades amb fipronilo no han demostrat efectes teratogènics o
embriotòxics.
• No s'han efectuat estudis amb aquest medicament en gates gestants i lactació. L'ús durant
la gestació i lactació únicament s'ha d'efectuar prèvia consulta amb el veterinari responsable i
d'acord amb l'avaluació benefici / risc efectuada pel mateix.